Ga naar de inhoud
Let op: Onze website maakt gebruik van cookies om o.a. statistieken bij te houden via Google Analytics. Meer informatie over het gebruik van cookies vindt u in onze Disclaimer cookies.
Over Gerry
Met meer dan 20 jaar ervaring in verkeer en mobiliteit is de tijd gekomen om kennis te delen! Als docent aan verschillende politiescholen en voor de Vlaamse Stichting Verkeerskunde (VSV) zit les geven en het verzorgen van presentaties in de vingers. Als adviseur voor verschillende overheidsdiensten is het geven van een onderbouwd advies en het uitvoeren van een objectieve analyse of onderzoek geen nieuwigheid. Als jurylid- en voorzitter is het beoordelen van projecten en studies een wederkerend gegeven. Projectmatig werken en het begeleiden van projecten kent geen geheimen meer.

Presentaties

Op maat aangepaste presentatie waarin volgende onderwerpen aan bod kunnen komen: - Duurzame mobiliteit: wat is dat eigenlijk, kan ik hiertoe bijdragen, wat betekent dit voor mij, welke impact,...? - Verkeers(on)veiligheid: wat zijn de killers in het verkeer (3 of 4?), achtergrond informatie en hoe kan ik zelf onveiligheid vermijden. - Opfrissing wegcode: zeer interactief, hoe goed ken ik de verkeersregels nog? Meest voorkomende misverstanden en valkuilen worden behandeld evenals de meest voorkomende regels. - Wat gaat dat kosten: wat zijn de gevolgen van verkeersinbreuken, welke procedures bestaan er, wat zijn de strafbepalingen,...

Ambassadeurs op de weg

klik om de info te bekijken
Als bedrijf willen we opvallen door onder andere reclame op onze voertuigen. Vanaf dat moment zijn onze bestuurders ook onze ambassadeurs op de weg en dragen ze bij tot het imago van het bedrijf. Zelf zijn ze zich daar niet altijd van bewust. In deze opleiding geven we een opfrissing van de verkeersregels en leggen we uit welke impact het rijgedrag kan hebben op de uitstraling van het bedrijf. De reductie van kosten ingevolge (arbeids)ongevallen en economischer rijgedrag zijn niet zo maar bijkomstige neveneffecten voor u!

Expertenmateries

klik om de info te bekijken
Voor de transport- en productiesector die geconfronteerd worden met "gespecialiseerde" regelgeving: - ADR - Tachograaf rij-en rusttijden - Landingzekering - Technische eisen - Personenvervoer -... Achtergrond van de regelgeving en verduidelijking wetgeving en procedures, samen voor verkeersveiligheid en een eerlijke concurrentie!

Aanpak verkeersonveilige situaties

klik om de info te bekijken
Hoe kunnen we in een breed partnerschap verkeersonveilige situaties aanpakken? Is dit een taak van de overheid alleen of kan er initiatief genomen worden vanuit de private sector? Hoe pakken we dit projectmatig aan?

Horizon 2035-2050

klik om de info te bekijken
Wat gaat er wijzigen in de toekomst? De technologische veranderingen staan niet stil, de proefprojecten zond hoog geautomatiseerde voertuigen tot zelfs autonome en geconnecteerde voertuigen schieten als paddenstoelen uit de grond. Hoe ziet onze toekomstige mobiliteit er uit? Daarnaast is er ook een automatisatie in de infrastructuur (zowel organisatorisch als handhaving) ingezet. Op welke wijze zal dit de organisatie en handhaving van de verkeersstromen met zich meebrengen. Is privatisering van een aantal overheidsopdrachten noodzakelijk?