Ga naar de inhoud
Let op: Onze website maakt gebruik van cookies om o.a. statistieken bij te houden via Google Analytics. Meer informatie over het gebruik van cookies vindt u in onze Disclaimer cookies.
Over Thea
over Thea hea Bombeek is executive coach, facilitator en internationaal spreker. Tijdens haar professionele carrière in de banksector raakte ze gepassioneerd door alles wat te maken heeft met leiderschap, potentieelontwikkeling, interactieprocessen tussen mensen en inter-culturaliteit. Ze verdiepte zich in de materie, volgde talloze cursussen, las (bijna) alles wat met het thema te maken had en luisterde naar de verhalen van vele mensen. Haar expertise beslaat thema's als : • Authentiek leiderschap, • Communiceren met impact • Kunst van het motiveren en beïnvloeden • Organisatiecultuur en inter-culturaliteit Clliënten waarderen haar enthousiasme, zin voor humor, gedrevenheid, expertise en no-nonsense aanpak.

Presentaties

De kracht van taal

klik om de info te bekijken
Je taalgebruik onthult veel over jezelf: woordkeuze, intonatie, snelheid, zinsconstructies,… Je taal is een weerspiegeling van jouw innerlijke beelden, overtuigingen en principes. Dit heeft impact op jezelf in de eerste plaats, maar ook op de anderen en je omgeving. Je taal is een krachtig instrument en dit zowel in positieve als negatieve zin. Elke keer je een bepaald woord gebruikt, krijg je bepaalde beelden of ervaringen. Je maakt bepaalde associaties. Vaak gebeurt dit onbewust. Het gaat nog verder. Elke keer je een bepaald word zegt, denkt of hoort worden de bijhorende (innerlijke) beelden en overtuigingen versterkt. Enkele voorbeelden • Dat is moeilijk. • Oh, wat ben ik toch stom (geweest)! • Ik moet vandaag nog naar een vriendin. • Wat een moeilijk mens! • Dat is een echt probleem. • …. Vaak gebruiken mensen dit soort zinnen achteloos zowel in privé als in professionele context. Dit heeft vergaande verregaande gevolgen. Medewerkers geraken gedemotiveerd, (school)kinderen verliezen hun zelfvertrouwen en hun leergierigheid, conflicten in gezinnen escaleren. Hoe anders klinkt: • Dat is niet gemakkelijk. • Ik heb een fout gemaakt • Ik kies ervoor om een vriendin te bezoeken. • Die persoon verdient mijn aandacht • Dat is een echte uitdaging In deze lezing is het de bedoeling om je bewust te worden van je taal in de eerste plaats. Eens bewust kan je kiezen welke beelden je wenst te versterken. Bewust taalgebruik is een krachtig, veilig en goedkoop instrument tot verandering. Zelfs kleine veranderingen in je taalgebruik leiden tot significante transformaties. Het stelt je in staat om meer impact te hebben, beter samen te werken, meer zelfvertrouwen te ontwikkelen en gelukkiger te zijn in je relaties. De aanpak van deze lezing is zeer pragmatisch met veel praktische tips en tricks.

Kracht in plaats van macht

klik om de info te bekijken
Voor velen - en vooral voor vrouwen - is ‘macht’ een geladen, zo niet een ‘vies’ woord. Velen geloven je dat je alleen maar macht hebt als je een leidinggevende positie hebt. Niets is minder waar. Macht is alomtegenwoordig in je dagelijks leven. Er bestaat formele macht die gebaseerd is op de plaats in de hiërarchie. Daarnaast bestaat er informele macht, die je verkrijgt op basis van kennis, netwerk, ervaring, anciënniteit, mensenkennis, gulheid,… Je hebt de informele macht om te spreken of te zwijgen, de macht om mee te werken of tegen te werken. Er is de kracht van te delen, van humor,…. In deze lezing ontdek je in welke domeinen van je leven je met macht geconfronteerd wordt en hoe die macht eruit ziet. Is ze vooral gesitueerd op niveau van het hebben en doen of op niveau van het zijn? In dat laatste geval spreken we eerder over kracht. Je krijgt ook inzicht op jouw beelden en overtuigingen over macht, invloed en kracht. Je ontdekt waar die beelden vandaan komen. Jij leert ook kijken naar de manier waarop jij je macht tot nu toe hebt uitgeoefend. Sta je in je kracht en beïnvloedt je van daaruit? Of probeer je controle uit te oefenen? Jij krijgt tips om anders naar macht te kijken en hoe je macht kan ombuigen tot kracht! Als je van daaruit handelt, zal je veel meer succes in alle betekenissen van het woord boeken in je leven.

Loyaliteiten aan/op het werk: hoe je gezin van herkomst je functioneren op het werk beïnvloedt

klik om de info te bekijken
Je gezin van herkomst is je eerste context. Je krijgt er een blauwdruk met betrekking tot belangrijke levensthema’s. Je leert er rekening houden met anderen, je plaats innemen, omgaan met macht en hiërarchie, de betekenis van belonen en straffen, omgaan met spanningen en conflicten, erkenning krijgen, samen dingen doen, verschillende vormen van loyaliteit … Die blauwdruk neem je mee naar je werkcontext en heeft een vergaande invloed op je functioneren op het werk. Hoe zou het komen dat je steeds met een autoritaire baas/collega geconfronteerd wordt? In welke mate maakte je een studiekeuze om aan de al dan niet uitgesproken verwachtingen van je ouders tegemoet te komen? Verbaas je je ook dat er elke keer iets schijnt tussen te komen waardoor je de lang verwachte promotie niet krijgt of het verhoopte succes uitblijft? Mogelijk speelt (onzichtbare) loyaliteit naar je gezin van herkomst je parten. Het contextueel gedachtegoed integreren in het werk maakt je bewust van onderliggende processen en verhoogt je effectiviteit. In deze lezing word je je bewust van de invloed van je eigen gezin van herkomst op je functioneren in je professioneel leven. Eens bewust van je patronen kan je ervoor kiezen op een constructievere manier om te gaan met situaties waar je steeds opnieuw in terecht komt.

Je geld of je leven: hoe voorspoed en overvloed aantrekken in je leven?

klik om de info te bekijken
Heb je ooit al stil gestaan bij de vraag: hoe is het met mijn relatie tot geld gesteld? Dat is een zeer interessante vraag. Afhankelijk van je antwoord kan geld een bron van geluk of ongeluk zijn. Ben je meester over je geld? Of voel je je er eerder slaaf van? Is geld een doel op zich? Of beschouw je het eerder als een middel in functie van de realisatie van wie je bent? Welke beelden en overtuigingen heb je over geld? En hoe dragen die bij aan de realisatie van je droom? In deze lezing exploreren we eerst de definities van geld, voorspoed, overvloed, arm versus rijk zijn. Zo kunnen we arm zijn op verschillende domeinen: arm aam financiële middelen, vrienden, affectie , ervaring, …. Of we kunnen wel een gebrek aan geld hebben maar toch de rijkdom ervaren van warme vriendschappen, kennis, een goede gezondheid, tijd … We staan stil bij de beelden en overtuigingen rond geld, overvloed en rijkdom die we van thuis hebben meegekregen. We onderzoeken hoe deze vaak onbewuste overtuigingen nog altijd invloed hebben op ons gevoel met betrekking rond geld. We ontdekken een aantal wetten rond overvloed zoals: de weg van oorzaak en gevolg, de wet van de manifestatie en de wet van de leegte. En natuurlijk gaan we na hoe we voorspoed en overvloed kunnen creëren in de verschillende domeinen van ons leven. Als bonus krijg je 20 sleutels aangereikt om overvloed in je leven te creëren!