Ga naar de inhoud
Let op: Onze website maakt gebruik van cookies om o.a. statistieken bij te houden via Google Analytics. Meer informatie over het gebruik van cookies vindt u in onze Disclaimer cookies.

Wij behartigen uw belangen


UNIZO springt voor u in de bres waar dat nodig is. Als grootste ondernemersorganisatie van Vlaanderen en Brussel verdedigt UNIZO ondernemers, zelfstandigen en vrije beroepen op alle terreinen en op alle niveaus van de sociaal-economische besluitvorming: in de gemeenten, het Vlaamse Gewest, op federaal niveau en in de Europese Unie.

UNIZO doet dat in de eerste plaats door deel te nemen aan adviescomité's en overlegorganen met de politieke gezagsdragers en administraties, zoals de Hoge Raad voor Zelfstandigen en de KMO, de Groep van 10 en de Sociaal-Economische Raad voor Vlaanderen (SERV).

Maar UNIZO behartigt uw belangen ook door lobbying, persrelaties en directe contacten met beleidsverantwoordelijken, vakbonden en organisaties uit het middenveld.

--------------------------------------------------------------------------------

Wij bieden u een netwerk

Als UNIZO-lid maakt u deel uit van een rijk netwerk. U kan uw collega-ondernemers ontmoeten en met elkaar van gedachten wisselen tijdens talloze infosessies, opleidingen en netwerkactiviteiten in uw streek. Helemaal op maat van uw profiel, of u nu een prille starter bent of een uit de kluiten gewassen KMO.

De lokale UNIZO-ondernemersverenigingen in de meeste Vlaamse gemeenten behartigen daarnaast uw belangen en organiseren acties zoals eindejaarsfeesten of de Dag van de Klant.

--------------------------------------------------------------------------------

Wij geven u info en advies

Een goed geïnformeerde ondernemer is er twee waard. Daarom helpt UNIZO u te ondernemen met kennis van zaken.

We informeren u dagelijks via onze website en elke twee weken krijgt u het praktische Z.O.magazine. Worstelt u met een praktische ondernemersvraag? Dan staan ons online UNIZO Kennisnet tot uw dienst. Wij houden u ook op de hoogte via elektronische nieuwsbrieven.

De klok rond kan u terecht bij onze UNIZO Ondernemerslijn. U bent ook welkom in uw regiosecretariaat voor een persoonlijk adviesgesprek. Voor meer specifieke vragen is er het UNIZO-tweedelijnsadvies.

--------------------------------------------------------------------------------

Meer weten? Bekijk hier de UNIZO Voorstellingsbrochure en ontdek wat UNIZO voor u kan betekenen. In het Activiteitenverslag leest u onze realisaties van het afgelopen werkjaar en vindt u ook de prioriteiten voor het nieuwe werkjaar terug.

Aarzel ook niet om ons te bellen, te mailen of te bezoeken.
U vindt hier de contactgegevens van alle UNIZO-kantoren.